indir

sunum.pdf

Dijital kataloğu buradan indirebilirsiniz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite yönetim sistemimizin ISO standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

İşletmemizin faaliyet alanları içindeki rolüne uygunluk,
Yasal ve düzenleyici şartlar ile müşterilerle karşılıklı hemfikir olunan şartlarına uyum,
İşletmemizin tüm seviyelerinde açıklanarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması,
Sürekli uygunluk için gözden geçirme, Uygun bir dille iletişim, Ölçülebilir hedeflerle desteklenme.

TOP